• biuro@ar-net.info

https://supportaeon.com lucky pool with many new improvements.

  • 0

https://supportaeon.com lucky pool with many new improvements.

https://supportaeon.com pool z niskim fee 0.3%

Całkowite szczęscie w kopalni poniżej 99%
Minimalna wypłata 0,25 dla portfela i 1 aeon na exchange
Node w USA, Singapurze i Niemczech geoDnssą włączone oraz szybkie połączenie sieciowe
Informacje o połączeniu:
adres do kopania: mine.supportaeon.com porty 333 5555,7777 i 9000 Claymore ssl
xmr-node-proxy
Zalecany system xmrigCC do zarządzania
Aplikacja na Androida z powiadomieniami
Powiadomienia e-mail, gdy pkoparka rozpocznie / zakończy kopanie z informacjami o konsolidacji koparek
Prawdziwy efford z uwzględnieniem zmian sieciowymi (naprawiony błąd)
Precyzyjne obliczanie płatności
Otwarty kod dostępny na stronie github.com/ArqTras we współpracy z MoneroOcean -> wielkie dzięki za wsparcie
Bot Chatango, kanał discord i wsparcie przez e-mail – nigdy nie jesteś sam, zawsze pomożemy ci, gdy zostawisz wiadomość.

Zapraszam do przyłączenia się do nas.

https://supportaeon.com pool with low fee 0.3%

Overall pool effort under 99 %
Minimum payout 0.25 for wallet and 1 aeon for exchange
Nodes in US, Singapore and Germany geoDns enabled and fast network connection
Connection info: mining address: mine.supportaeon.com ports 3333,5555,7777 and 9000 Claymore ssl
xmr-node-proxy ready
xmrigCC system for management recommended
Android app with notifications
Email notifications when worker start/stop hashing with consolidation info of workers
Real effort including network diff changes (bug fixed)
Precise payment calculation
Open code available at github.com/ArqTras in cooperation with MoneroOcean -> big thanks for support
Chatango bot, discord channel and email support – you are never left alone, we will always help you when you leave a message.

Feel free to join us.


Potrzebujesz wsparcia